Thông tin dinh dưỡng

Sản phẩm 
Aquafina Điều bí mật gì làm nên sản phẩm nước tinh khiết hoàn hảo? Chúng tôi sở hữu hệ thống lọc Hydro7, loại bỏ hầu hết những tạp chất các hãng khác bỏ sót.
FlavorSplash Một chút hương vị đủ khiến vị giác thăng hoa. Và đó là lý do để chúng tôi tạo ra FlavorSplash hương Nho, Mâm xôi và Dâu dại - tất cả đều không chứa calo. Một cách dễ dàng để gia tăng hương vị mỗi ngày!
Dung tích 
355ml Điều bí mật gì làm nên sản phẩm nước tinh khiết hoàn hảo? Chúng tôi sở hữu hệ thống lọc Hydro7, loại bỏ hầu hết những tạp chất các hãng khác bỏ sót.
500ml Điều bí mật gì làm nên sản phẩm nước tinh khiết hoàn hảo? Chúng tôi sở hữu hệ thống lọc Hydro7, loại bỏ hầu hết những tạp chất các hãng khác bỏ sót.
1.5L Điều bí mật gì làm nên sản phẩm nước tinh khiết hoàn hảo? Chúng tôi sở hữu hệ thống lọc Hydro7, loại bỏ hầu hết những tạp chất các hãng khác bỏ sót.
5L Điều bí mật gì làm nên sản phẩm nước tinh khiết hoàn hảo? Chúng tôi sở hữu hệ thống lọc Hydro7, loại bỏ hầu hết những tạp chất các hãng khác bỏ sót.
Điều bí mật gì làm nên sản phẩm nước tinh khiết hoàn hảo? Chúng tôi sở hữu hệ thống lọc Hydro7, loại bỏ hầu hết những tạp chất các hãng khác bỏ sót.